Special Products

Special Products 2018-09-20T14:04:59+00:00

Cold Wax

C1: Syntetisk hydrocarbon valla i pulverform. Utsökt slitstyrka på kall nötande nysnö. Vi kall finkornig snö och lägre luftfuktighet används C1 som topplager på MAP black.

C2: Ett mycket hårt syntetiskt pulver med tillsats av fluorcarbon, för kall omformad äldre snö eller konstsnö vid medium luftfuktighet.

C1 Cold Wax

C1 [-5 / -30°C]

• 00303 [ 50 g ]

C2 Cold Wax

C2 [-5 / 30°C]

• 00304 [ 50 g ]

Graphite Base

MAP BLACK: Grafitbas för kall och aggressiv snö. MAP BLACK används som basvalla för att öka slitstyrkan på respektive åkparaffin. Kontinuerligt användande av MAP BLACK håller belaget svart och minskar slitaget.

MAP200: Syntetisk antistatvalla för temperaturer runt noll. MAP200 används som basvalla för att öka slitstyrkan på respektive åkparaffin. Kontinuerligt användande av MAP200 håller belaget svart och minskar slitaget.

MAP200 Graphite Base

MAP200 [0 / -5°C]

• 00001 [ 60 g ]

MAP BK Graphite Base

MAP BK [-5 /-20°C]

• 00002 [ 60 g ]

MAP BK Graphite Base

MAP BK [-5 /-20°C]

• 74014 [ 4×250 g ]

Special Base

HOT BOX som är en blandning av natur och syntet paraffiner är speciellt framtagen för användning tillsammans med någon form av slutet temperaturkontrollerat utrymme, så kallad HOTBOX eller THERMOBOX för grundpreparering av plastbelag. HOT BOX har en mycket låg viskositet och en smältpunkt på endast 55 grader.

RACING BASE är en nyutvecklad revolutionerande produkt framtagen för grundpreparering och för skydd av skidbelag.
Blandningen av syntetiska paraffiner och kortkedjiga fluorpolymerer minskar exempelvis på ett markant sätt den påverkan som olika luftföroreningar kan ge upphov till på skidbelag vid sommarförvaring av skidor. BP 100 är också en utmärkt valla för grundpreparering av skidbelag efter stenslipning.

HB200 Special Base

HB200 [0 / -15°C]

• 74012 [ 130 g ]

HB200 Special Base

HB200 [0 / -15°C]

•74011 [ 4×250 g ]

BP100 Special Base

BP100 [0 / -15°C]

• 74010 [ 130 g ]

BP100 Special Base

BP100 [0 / -15°C]

• 74013 [ 4×250 g ]