STAR NEXT RACE WAX LINE

Next är förstahandsvalet för dem som letar efter fluorfria racingprodukter. Next har utvecklats från grunden med beprövade råvaror och tillsatser i optimala proportioner för att leverera oöverträffad tävlingsprestanda i en fluorofri miljö. Next produkter presenteras i pulver och block för applicering med ett strykjärn och i vätska och block för som toppskikt. Varje applikationsmetod fungerar bra när den används ensam, men appliceringen kan också kombineras i lager för att ge perfekt prestanda för tävling.

Next är född fluorfri .

Fluor Free

TOP LAYER

Next Liquid Race Wax Warm
Next Liquid Race Wax Med
Next Liquid Race Wax Cold
Next Liquid Race Wax Polar
Next block race wax WARM
Next block race wax MED
Next block race wax COLD
Next block race wax POLAR

RACE

Next Powder Race Wax Warm
Next Powder Race Wax Med
Next Powder Race Wax Cold
Next Powder Race Wax Polar

BASE

Next base glide warm
Next base glide med
Next base glide COLD
Next base glide polar

Fluoro Free ski wax for racing – STAR “Next” presentation

New Fluor Chemistry and Fluor Free Wax

Fluor har i många år varit en av ingredienserna och tillfört prestanda i skidvalla.

EU-regleringen framställd av “ECHA” (Europeiska kemikaliemyndigheten) innebär att efter Juli 2020 kan fluorvalla som innehåller “PFOA” inte säljas på marknaden. “PFOA” är en orenlighet i skidvalla.

Det är fortfarande möjligt att producera fluorvalla med samma prestanda som tidigare men inom ramen för ECHA-förordningen.

FIS och IBU kommer inte att tillåta fluorvalla på tävlingar från säsongen 2020/2021. FIS / IBU:s regler är hårdare än ECHA-reglerna där fluorvalla är tillåtet om det inte innehåller någon PFOA.

Den 9 oktober 2020 meddelade FIS / IBU att planen för ett fullständigt “Fluoro-förbud” kommer att skjutas upp till säsong 2021/2022 med start den 1 juli 2021!

NEW FLUOR CHEMISTRY

Alla Starprodukter med loggan “NEW FLUOR CHEMISTRY” är PFOA Fri och uppfyller därför den nya EU-förordningen 2020.

FLUOR FREE WAX

Alla Starprodukter med “FLUOR FREE” loggan innehåller inte någon fluor och får därför säljas och användas även på FIS/IBU tävlingar eller i tävlingar som har samma regler gällande valla som FIS/IBU.

Star Ski Wax Applications

Facebook

Sk Wax