New Fluor Chemistry and Fluor Free Wax

Fluor har i många år varit en av ingredienserna och tillfört prestanda i skidvalla.

EU-regleringen framställd av “ECHA” (Europeiska kemikaliemyndigheten) innebär att efter Juli 2020 kan fluorvalla som innehåller “PFOA” inte säljas på marknaden. “PFOA” är en orenlighet i skidvalla.

Det är fortfarande möjligt att producera fluorvalla med samma prestanda som tidigare men inom ramen för ECHA-förordningen.

FIS och IBU kommer inte att tillåta fluorvalla på tävlingar från säsongen 2020/2021. FIS/IBU:s regler är hårdare än ECHA-reglerna där fluorvalla är tillåtet om det inte innehåller någon PFOA.

NEW FLUOR CHEMISTRY

Alla Starprodukter med loggan “NEW FLUOR CHEMISTRY” är PFOA Fri och uppfyller därför den nya EU-förordningen 2020.

FLUOR FREE WAX

Alla Starprodukter med “FLUOR FREE” loggan innehåller inte någon fluor och får därför säljas och användas även på FIS/IBU tävlingar eller i tävlingar som har samma regler gällande valla som FIS/IBU.

Star Ski Wax Applications

Facebook

Sk Wax