Cera Flon Wax

Det finfördelade pulvret i paraffin serien FLUOR-NANO CERAMIC visar ett nytt tänk i skidåkarvärlden. Användningen av nya tillsatser som aldrig tidigare använts i vallor är en fingervisning av hur STAR kliver framåt i utvecklingen. Trots stor framgång har vi inte slutat utveckla och vi fortsätter vår forskning samt tester för att hitta de produkter som är optimala. Vi är nu stolta över att presentera vår senaste teknik som kallas CERA-FLON WAX.

CERA-FLON WAX

Med CERA-FLON WAX introducerar vi användning av nya syntetiska paraffinvallor som gör det möjligt att producera hårdare produkter men med en lägre smältpunkt, därför garanteras bättre slitstyrka och samtidigt underlättas användandet.
I CERA-FLON WAX har vi genom förfinad fluor – Nano keramisk teknik förbättrat glid och säkerställt maximal prestanda även vid svåra snöförhållanden.

CERA-FLON WAX

Fortsättningsvis kan pappersförpackningen för 250 gr produkter helt återvinnas och den visar hur den här serien ur STARS produkter har fokuserat på miljösäkerhet. Det som många anser vara ett mål, är för oss istället ett startskott för att gå ännu längre så vi kommer att fortsätta detta arbete för att förbättra det som redan är perfekt i dagsläget!

Star Ski Wax Applications

Facebook

Sk Wax