Alpine Tools

FILE 150 mm

• 40040

Kromfil 150 mm, 16 Tpcm, för underhåll och finnish.

Alpine Tools

FILE 200mm

• 40041

Kromfil 200 mm, 12 Tpcm, för sidokant.

Alpine Tools

FILE 250 mm

• 40042

Kromfil, 250 mm, 12 Tpcm, för sidokant och avfasning av spets och bakdel.

Alpine Tools

FILE WITHOUT TAG

• 40043

Kromfil ”Worldcup”, standardstorlek 170 mm, utan handtag för bättre funktion tillsammans med STAR filguide.

Alpine Tools

TITUM FILE

• 40044

Titum kantfil, 16 Tpcm, absolut rak och flat, mycket hård, ger utmärkt resultat.

Alpine Tools

MILLED FILE

• 40045

Pansarfil för borttagande av överskottsmaterial på belaget och för grovfilning av kanter.