Glide & Skin Wax

Glide & Skin Wax 2018-09-20T14:58:03+00:00

Glidvalla för motionären som är lämplig för vanliga skidor samt också för skinskidor.
Vallan är lätt att använda. Man gnuggar fast vallan med korken som sitter på baksidan på förpackningen eller så använder man vallajärn. Dessa produkter har ett brett användningsområde och skyddar skidans belag och förbättrar glidet.

NF10 Quick Wax

NF10 [+5 / -5°C°]

• 06052 [ 50g ]

NF20 Quick Wax

NF20 [-5 / -20°C°]

• 06053 [ 50g ]

Quick Wax Application