100% Fluorcarbon Block

100% Fluorcarbon Block 2018-09-20T13:27:50+00:00

Dessa produkter av 100% solid flourcarbon line erbjuder samma egenskaper som produkterna i pulverform men med en enklare och snabbare applicering än pulver. I motsats till pulverna behöver inte klossarna värmas in med ett vallajärn utan kan läggas på direkt ute efter spåret innan start.

FS2 100% Fluorcarbon Block Ski Wax

FS2 [0 / -3°C]

• 00060

20g. Box 6 Pcs.

Gammal omvandlad snö och blöt konst snö.

FS4 100% Fluorcarbon Block Ski Wax

FS4 [-2 / -10°C]

• 00061

20g. Box 6 Pcs.

Gammal snö och konstsnö.

FS6 100% Fluorcarbon Block Ski Wax

FS6 [0/ -6°C]

• 00062

20g. Box 6 Pcs.

Nysnö och nyfallen blöt snö.

FS8 100% Fluorcarbon Block Ski Wax

FS8 [-5 / -15°C]

• 00063

20g. Box 6 Pcs.

Ny finkornig snö.

Applicering: Stryk klossen på belaget som innan preparerats med dagsaktuell fluorvalla. Polera ut vallan med hand eller rotorkork. Avsluta med att borsta av överflödig valla med en tagelborste.

Snow Chart Ski Wax 100% Fluorocarbon Block
Ski Wax 100% Fluorocarbon application